Backmans
Företaget Om oss Info Betning Info Elpolering Kontakt

Info Elpolering

Att elpolera innebär att ta bort ett ytskikt från det rostfria stålet.

Ge det glans, avgradade kanter, utjämnad microyta och det viktigaste en metallisk ren yta.

 

Elpolering är en elektrokemisk metod där man får en polerad yta genom materialupplösning av ytskiktet. Avverkningen sker kraftigast på toppar varför ytan jämnas ut. Materialets kristallstruktur framträder i sin renaste form då någon deformation inte sker.

Eventuella fel i utgångsytan, t ex repor, intrycksmärken och andra skador avlägsnas inte vid poleringen utan snarare förstärks.

 

Tänk på att elpoleringen inte döljer defekter, snarare avslöjar dem!

Elpolering är motsatsen till exempelvis förkromning.

 

Ofta föreskriver man ett lågt Ra-värde när det finns risk för beläggningar.

Viktigare än Ra-värdet är att man får ett polerat ytskikt med grundmaterialets egenskaper.

Ett exempel kan vara att man vill undvika föroreningar eller bakterier fastnar i ytan inom livsmedel- och läkemedelsindustrin.

Ökade kvalitetskrav på ytor som används inom kärnkrafts, läkemedels och livsmedelsindustrin har också lett till ökad användning av elektrolytisk polering då det är en ekonomisk och rationell metod jämfört med mekanisk polering.

 

Vid mycket höga krav på ytfinhet föregås elektropoleringen med mekanisk slipning och polering.

 

Vid mekanisk polering får man en polerad yta genom att ”smeta ut” materialet och på så sätt få en jämn yta.

En metod som lämpar sig dåligt då höga krav ställs på ytskiktet då även material från slipband och polermedel bakas in i ytan.

Elpolering av svetsade detaljer kan normalt utföras utan problem.

Om tillsatsmaterial används bör det vara exakt samma kvalitet som grundmaterialet.

Nyansavvikelser i glans kan annars uppträda.

 

Ett annat fenomen som kan uppträda på svetsat gods är interkristallin korrosion i den värmepåverkade svetszonen. Detta framträder som en vit etsliknande rand nära svetsen.

Grundorsaken är att kromrika karbider vid vissa temperaturer skiljs ut i korngränserna och att en smal zon i dess närhet utarmas på krom.

Ofta finns angreppen i ytan och kan avlägsnas eller minskas med extra kraftig elpolering.

 

Elpolering av svetsade och gjutna detaljer föregås alltid med betning.

Blästring som förbehandling bör undvikas. Risken är stor att blästermedel och glödskal kan tryckas in i ytan och försvåra efterföljande elpolering.